Juridik

Fakulteti Juridik mbajti takim online të radhës përmes Googel Meet lidhur me procesin e riakreditimit

Takimi i djeshëm është përshkruar nga puna ekipore, ku pas komenteve nga anëtarët e pranishëm, është draftuar kapitulli pesë dhe secili nënstandard ka marr miratimin unanim të tyre.

Në fund të takimit të pranishmit u dakorduan që:

  • Takimet e tilla të vazhdojnë, me metodën e njejët, deri në përfundim të procesit;
  • Javën që vjen të mbahet takimi i radhës për të hartuar edhe 2 kapituj tjerë.