Këshilli i Studentëve

  1. Sinklera Haziri (Kryetare e Këshillit Studentor FJ)
  2. Shëndrit Sadiku (Nënkryetar i Këshillit Studentor FJ)
  3. Besarta Rama (Sekretare e Këshillit Studentor FJ)
  4. Florijana Beka

Manjola Hasani