Këshilli i Studentëve

Kryetar

Arlind Sadiku

Nënkryetar

Riad Qarkaj

Donika Rrustemi

Sekretare e përgjithshme

Vlora Peci

Sekretar organizative

Shëndrita Latifi

Sekretar Organizativ

Armend Ibishi

Përfaqësues i studenteve ne Keshillin e Fakultetit Juridik

Egzon Musa