Diagrami i stafit të rregullt dhe të angazhuar akademik

PERSONELI AKADEMIK NË MARRËDHËNIE TË RREGULLT PUNE 2018/19

Profesorë asistentë

Dr.Sc. Agron Beka

Dr.Sc. Islam Qerimi

Dr.Sc. Halil Bajrami

Dr.Sc. Arta Dauti

Asistentë

Ass.LL.M. Zahir Çerkini, PhD.Cand.

Ass.LL.M. Mimoza Aliu, PhD.Cand.

Ass.LL.M. Xhemjal Veliqi, PhD.Cand.

Ass.LL.M. Përparim Gruda, PhD.Cand.

Ass.LL.M. Doruntinë Demiri

PERSONELI AKADEMIK I ANGAZHUAR ME HONORAR 2018/19

Profesorë të rregullt

Dr.Sc. Beqir Sadikaj

Dr.Sc. Enver Hasani

Profesorë të asocuar

Dr.Sc. Rrustem Qehaja

Dr.Sc. Bedri Peci

Profesorë asistentë

Dr.Sc. Xhevdet Halili

Ligjërues

LL.M. Bashkim Preteni, PhD.Cand.

MSc. Ylber Januzaj, PhD.Cand.

Asistentë

LL.M. Kushtrim Palushi

MSc. Milaim Mehmeti

error

Follow us :)