Ftesë – ligjëratë dhe informatë për aplikimin në Society of Economic Geologist  nga Georgi Milenkov

Të nderuar/a, ftoheni të merrni pjesë në një organizim ku do të ketë një ligjëratë dhe informatë për aplikimin në Society of Economic Geologist. Ligjërata do mbahet nga Georgi Milenkov, PhD candidate at the Bulgarian Academy of Sciences, ekspert shumëvjeçar në drejtimin e vendburimeve minerale.

Me rekomandime të ekspertëve të jashtëm kërkohen bashkëpunimet e ekspertëve të fushave për zhvillimin e programeve.

Takimi do të  mbahet më  27.05.2022, nw sallën 202, prej orës 15:30.

 

  ME RESPEKT!

Shef i D.GJ

Prof.ass.dr.Festim Kutllovci