Ftesë për pjesëmarrje në seminarin “Zhvillimi Profesional i mësimdhënësve në IAL-të në Kosovë”

Zyra Erasmus+ në Kosovë organizon seminarin: "Zhvillimi Profesional i mësimdhënësve në IAL-të në Kosovë", i cili do të mbahet më 27 shtator 2019, duke filluar nga ora 09:00h, në Fakultetin Filozofik, Universiteti i Prishtinës  “Hasan Prishtina”.