Funksionalizohet Qendra për Inovacione dhe Ndërmarrësi

Pas bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Inovacionit dhe Ndërrmarrësisë dhe Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” për themelimin e Qendrës për Inovacione dhe Ndërmarrësi, sot është bërë hapi i parë për funksionalizimin e kësaj qendre, ku Ass. Besart Hajrizi është emëruar drejtor i kësaj qendre.

Ass. Besart Hajrizi është ligjërues në Fakultetin Ekonomik – UMIB dhe njëherazi doktorrant në fushën e inovacioneve në Shefield University – UK.

Javët në vazhdim do jenë veprime konkrete të projekteve të kësaj qendre shumë të rëndësishme për të ardhmen e universitetit dhe tërë qytetit të Mitrovicës.

PHDc Besart HAJRIZI

Prof. ass. Besart Hajrizi