GLPS ka hapur Thirrjen për Aplikim për Program të Praktikës

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) ka hapur Thirrjen për Aplikim për Program të Praktikës për Juristë të Diplomuar, nëpër shtatë gjykatat themelore në Kosovë.

Të gjitha detajet rreth procedurës së aplikimit dhe afateve të dorëzimit i gjeni në Thirjen e bashkëngjitur. Poashtu thirrjen per aplikim mund ta gjeni ne: https://www.portalpune.com/vacancy.php?Job=28341