U Certifikuan Pjesëmarrësit E Trajnimit Për Shkathtësi Të Buta

U certifikuan pjesëmarrësit e trajnimit për shkathtësi të buta

Në Qendrën e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë në Universitetin “Isa Boletini” në  Mitrovicë, janë ndarë certifikatat…

read more
Ka Filluar Cikli I Dytë I Trajnimeve Nga Qendra Për Inovacion Dhe Ndërmarrësi

Ka filluar cikli i dytë i trajnimeve nga Qendra për Inovacion dhe Ndërmarrësi

Organizuar nga Qendra për Inovacion dhe Ndërmarrësi në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, ka filluar…

read more
IECM Organizon Trajnime Për Shkathtësi Të Buta

IECM organizon trajnime për shkathtësi të buta

Qendra për Inovacion dhe Ndërmarrësi (IECM) në kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB),…

read more
U Certifikuan Tetë Ndërmarrës Të Rinj Nga Qendra Për Inovacion Dhe Ndërmarrësi

U certifikuan tetë ndërmarrës të rinj nga Qendra për Inovacion dhe Ndërmarrësi

Tetë ndërmarrës, gra dhe të rinj, janë ceritifkuar nga Qendra e Inovacionit dhe Ndermarrësisë në…

read more

Mostra e bizneseve të vogla dhe të mesme përbëhet prej 100 ndërmarrjeve të të gjitha madhësive, llojeve dhe sektorëve, të përzgjedhura në mënyrë të rëndomtë. Raporti hulumtues përbëhet prej katër kapitujve: Të dhënat personale të respondentit, Karakteristikat e ndërmarrjes, Mjedisi biznesore, Raporti universitet – industri. Gjithashtu, raporti hulumtues paraqet rezultatin e focus grupit te realizuar pergjate konferences BUI në fazën preliminiare të saj.