Y.J

Intervista e këshilltarit të rektorit në RTK

Këtu mund ta gjeni intervistën e profesorit, Ylber Januzaj, këshilltar i rektorit të Universitetit “Isa Boletini” në Mitrovicë lidhur me anëtarësimin e UMIB-it në Rrjetin Akademik për Studime Evropiane.

Kliko këtu: https://www.youtube.com/watch?v=JtBArYHtHH8&feature=youtu.be