Image

Mundësi shfrytëzimi falas i 300 000 e-book

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” (UMIB), është në proces të zhvillimit të specifikimeve teknike për thirrje të hapur për blerjen e aksesit antiplagjiaturë dhe e-bibliotekës, siç parashihet në Projektin ResearchCult. Nga Prelego E-Library është pranuar një ofertë për të hyrë në librat elektronikë për disa javë, si qasje falas gjatë Pandemisë. Stafi akademik dhe studentët do të kenë qasje në librat elektronikë (më shumë se 300 000 e-book) në fusha të ndryshme të studimit. Mund të qaseni përmes informacionit të mëposhtëm:

Për t’u kyçur klikoni në këtë link:

https://www.perlego.com/group-register?orgt1=/kC9Z4YYPFY7O6mXijA3cg==

Kodin unik të universitetit për t’u regjistruar do ta pranoni nëpërmjet emailit!