Koha dhe sallat për mbajtjen e provimit pranues për kandidatët në Fakultetin e Edukimit

Lista e kandidatëve për provim pranues në Fakultetin e Edukimit, koha dhe sallat për mbajtjen e provimit.

Vërejtje: 
1. Kandidatët që nuk paraqiten në kohën e caktuar për mbajtjen e provimit pranues, sipas këtij orari të shpallur, nuk do të lejohen të marrin pjesë në provim.
2. Të gjithë konkurruesit duhet të kenë me vete laps HB për plotësimin e formularit.