Konference Virtuale

Konferencë virtuale: Siguria e produkteve ushqimore përgjatë pandemisë COVID19

Në vazhdën e tryezave të përvitshme që për qëllim kanë intensifikimin e interaksionit universitet – industri, në këtë kohë pandemie, saktësisht me datën 05.04.2020 organizojmë konferencën virtuale sipas posterin të bashkëlidhur.
Qëllimi i konferencës është vetëdijësimi dhe informimi i qytetarëve për sigurinë e produkteve ushqimore në kohë kur po perballemi me COVID19 në Kosovë.