Konkurs i MASHT-it për projekte të vogla shkencore

Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë, Këshilli Shkencor i Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në mbështeteje të Ligjit nr. 04/L-135 për veprimtari kërkimore shkencore dt. 28 mars 2013 (gazeta zyrtare nr. 11/02 maj 2013) dhe udhëzimit administrativ nr. 26/2016 i dt. 22.11.2016 për Grante për projekte të vogla shkencore, shpall: KONKURS – Për projekte të vogla shkencore, me të cilin ftohen institucionet kosovare të shkencës dhe shkencëtarët kosovarë të cilët përkrahen nga ndonjë institucion kërkimoro-shkencor, që të konkurrojnë për përfitimin e granteve shkencore në këto kategori:

Kliko këtu: konkurs-per-projekte-te-vogla-shkencore-faza-e-trete