UMIB

Konkurs për angazhim me honorar të personelit akademik për vitin akademik 2020/2021

Bashkangjitur gjeni konkursin për angazhim me honorar të personelit akademik për vitin akademik 2020/2021:

Konkursi