ERMZ1261

Konkurs për emërimin, riemërimin, avancimin e personelit akademik në UMIB

Bashkangjitur gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Konkurs