FakultetiLogo

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës

Bashkangjitur gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Unversitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Konkurs

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X