FakultetiLogo

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin e Mitrovicës

Bashkangjitur gjeni konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në Unversitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”.

Konkurs