Kampusi1

Konkurs për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik

Këtu mund ta gjeni “Konkursin për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik” në Universitetin “Isa Boletini”në Mitrovicë, si dhe vendimin për shpalljen e konkursit:

Konkursi

Vendimi

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X