Konkurs për plotësimin e vendit të punës- Zyrtar për Analiza Laboratorike(Laborant)

Bashkangjitur gjeni konkursin për plotësimin e vendit të punës: Zyrtar për Analiza Laboratorike

Konkurs