Slide 10 – Copy

Konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore (bachelor), për vitin akademik 2022/2023

Universiteti “Isa Boletini” në Mitrovicë hap konkurs për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore (bachelor), për vitin akademik 2022/2023.

Bashkangjitur gjeni konkursin:

Konkursi

APLIKO