Diplomimi Ceremonia

Konkurs plotësues për afatin e dytë të studimeve Master në vitin akademik 2021/2022

Bashkangjitur gjeni konkursin plotësues për afatin e dytë të studimeve Master në vitin akademik 2021/2022 me numer protokoli 1795 të dates 11.10.2021:

Konkurs