Logo Kampus

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – bachelor në vitin akademik 2021/22

Këtu mund ta gjeni konkursin plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – bachelor ne vitin akademik 2021/22.

Konkursi: