Logo Kampus

Konkurs plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – bachelor në vitin akademik 2021/22

Këtu mund ta gjeni konkursin plotësues për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore – bachelor ne vitin akademik 2021/22.

Konkursi:

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X