Rektorati:

Tel: +383 28 535 725

Tel: +383 28 535 727

E-mail: [email protected]

Fakultetet

Fakulteti i Gjeoshkencave: Tel: +383 28530446

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore: Tel: +383 28530446

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike: Tel: +383 28534179

Fakulteti Juridik: Tel: +383 281535625

Fakulteti Ekonomik: Tel: +383 281535625

Fakulteti i Edukimit: Tel: +383 281535625

QR

error

Follow us :)