Lajmërim për kandidatët e pranuar në Fakultetin e Gjeoshkencave

Bashkangjitur gjeni lajmërimin për kandidatët e pranuar në Fakultetin e Gjeoshkencave në afatin e parë për studimet Bachelor:

Lajmërim