Lajmërim për studentët e Fakultetit të Gjeoshkencave

LAJMËROHEN STUDENTËT E FAKULTETIT TË GJEOSHKENCAVE (DEPARTAMENTI. I GJEOLOGJISË, XEHETARISË DHE MATERIALE ME METALURGJI) SE PROVIMET E AFATIT TË NENTORIT MBAHEN ME 26.11.2021 PREJ ORËS 14 00 .

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X