Lista e kandidatëve nëpër salla për provimin pranues

Këtu mund t’i gjeni listat e kandidatëve nëpër salla për provimin pranues në Programin Parashkollor dhe Progamin Fillor.

Kliko këtu: parashkollor

Kliko këtu: fillor