Lista e kandidatëve të pranuar në FIMK

Këtu mund t’i gjeni listat e kandidatëve të pranuar në programet e FIMK-ut.

Kliko këtu: Inxhinieri Ekonomike

Kliko këtu: Informatikë Inxhinierike

Kliko këtu: Makineri Prodhuese

 

Vërejtëje:

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 03.09.2018 deri më 10.09.2018, prej orës 9:00 – 15:00.