Lista e kandidatëve të pranuar në FTU

Këtu mund të gjeni listën e kandidatëve të pranuar në programet e FTU-së.

Kliko këtu: Lista e Kandidateve te FTU-se

 

Vërejtëje:

Regjistrimi i kandidatëve të pranuar do të bëhet prej 03.09.2018 deri më 10.09.2018, prej orës 9:00 – 15:00.