IMG 0fa85774b8af31361e8e76fe97316b4e V

Lista e përfituesve të bursës universitare për vitin akademik 2020/2021

Bashkangjitur gjeni listën e verifikuar nga komisioni për ndarjen e bursave universitare:
Nënshkrimi i kontratave planifikohet të bëhet me daten 10.12.2021 dhe me 13.12.2021 nga ora 8:00 deri në ora 16:00 në zyren e financave në objektin e rektoratit të UIBM.
Studentët duhet të sjellin me vete ditën e nënshkrimit, kopjen e leternjoftimit si dhe konfirmimin e xhirollogarisë bankare jo me të vjeter se gjashtë muaj.