UibmLogoSlide

Lista e studentëve që kanë fituar bursë në UIBM për vitin akademik 2021/22

Të nderuar, këtu mund ta gjeni listën e studentëve që kanë fituar bursë në UIBM për vitin akademik 2021/22.
Nënshkrimi i kontratave do të bëhet më 21.11.2022 deri më  23.11.2022 nga ora 8:00 deri në ora 16:00 në Zyrën e Financave në objektin e rektoratit.
Studentët duhet të sjellin me vete kopjen e letërnjoftimit si dhe konfirmimin e xhirollogarisë bankare jo me të vjeter se gjashtë muaj.