Lista e studentëve që kanë fituar bursën për vitin akademik 2018/19

Bashkangjitur gjeni listën e studentëve që kanë fituar bursën për vitin akademik 2018/19 në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, si dhe vendimin e Këshillit Drejtues për lartësinë e shumës.

Niveli Bachelor

Vendimi i KD-së