Foto UIBM

Listat e kandidatëve sipas sallave për provim pranues (Juridik, Ekonomik, Edukim)

Këtu mund të gjeni listat e kandidatëve sipas sallave, të cilët do t’i nënshtrohen provimit pranues që mbahet më 20 korrik 2022, për t’u pranuar si student në Universitetin “Isa Boletini” në Mitrovicë në vitin akademik 2022/23. Në lista gjenden numrat e sallave dhe orari i provimeve për Fakultetin Juridik, Fakultetin Ekonomik dhe Fakultetin e Edukimit!

Fakulteti Juridik;

Fakulteti Ekonomik;

Fakulteti i Edukimit; 

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X