Screenshot 2022 05 14 003526

MAShTI ka publikuar thirrjen për aplikim për grante në kuadër të Programit Mësimdhënia e bazuar në punë hulumtuse

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MAShTI) ka publikuar thirrjen për aplikim për grante në kuadër të Programit Mësimdhënia e bazuar në punë hulumtuse. Ky program mbulon dy nën-programe të ndryshme:

1. Shpërblime për mësimdhënësit që kanë zbatuar me sukses mësimdhënien e bazuar në punë hulumtuese
2. Grantet për zbatimin e projekteve mësimore të bazuara në punë hulumtuese

Afati për dorëzimin e aplikacioneve është shtyrë deri më .

Për më shumë informata vizitoni: https://masht.rks-gov.net/konkurset