Konferenca Ndërkombëtare Për Gjeoshkencë

Mbahet takimi i rradhës së Këshillit Organizativ të Konferencës së Dytë Ndërkombëtare Multidiciplinare IMGC 2020

Në vazhdimësinë e organizmit të Konferencës së Dytë Ndërkombëtare Multidiciplinare “Gjeoshkencat dhe zhvillimi i qëndrueshëm” IMGC 2020, sot në Komisionin e Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) u mbajt takimi i rradhës së Këshillit Organizativ.

Në këtë takim u kryesisht u bisedua për përmbylljen me sukses të afatit të dorëzimit të abstrakteve. Pas mbylljes së afatit të dorëzimit të abstrakteve, këshilli organizativ në përbërje mirëpret dorëzimin e punimeve finale.