2

Menaxhmenti respekton grevën e punëtorëve në UMIB

Menaxhmenti i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, respekton grevën e punëtorëve në këtë institucion, të organizuar nga SBASHK-u. Drejtuesit e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, e shprehën këtë qëndrim në një takim me sindikalistët e punëtorëve në Universitet.
Për problemet që mund të dalin si pasojë e grevës, sikur mundësia e shtyerjes së provimeve, studentët do të njoftohen me kohë.