Unnamed

Mirënjohje për studentët e dalluar

Për angazhimin e dëshmuar në aktivitetet e ndryshme studentore në Fakultetin Juridik, dekani Prof. Ass. Dr. Agron Beka, i shpërbleu me mirënjohje të veçantë – falënderim këta studentë të dalluar:
1. Ensar Suma
2. Laura Tahiri
3. Albulena Uka
4. Bleona Musliu
5. Arlind Sadiku”.