Mundësi për anëtarsim në Programin COST

 1. Vizitoni Webfaqen e COST dhe identifikoni aksionin qe ju pershtatet https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/

2. Lexoni me vemendje MoU te aksionit;

3. Regjistrohuni ne platformen online te COST https://e-services.cost.eu/user/login

4. Shkruani email (Shprehje interesi) per pjesmarrje ne aksionin COST  kryesuesit te aksioni (Action chair). Eshte e rendesishme te ceket shkurtimisht cila eshte ekspertiza juaj dhe ne cilin komponente te projektit (aksionit) COST do te mund te kontribuonit;

 5. Pasi te jeni njoftuar nga COST per pranimin tuaj, mund t’i zhvilloni aktivitete ne kuader te aksionit.