Mundësi studimi në Francë

Njoftohen studentët e FIMK-ut, FTU-së dhe FGJ-së se kanë mundësi t’i vazhdojnë studimet në  gjuhen frënge në UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD (http://www-facultesciences.univ-ubs.fr/fr/index.html ).  Studentët e interesuar duhet t’i dërgojnë dokumentet e mëposhtme të  skanuara më se largu deri me 20.10.2017  në ora 16:00 ne emailin:faton.merovci@umib.net.

 

Dokumentet e nevojshme:

  1. Letra motivuese
  2. Certifikatën e njohjes se gjuhës frënge
  3. Certifikata e notave
  4. Diploma e studimeve (për studentet e diplomuar)