Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi – Për angazhimin e stafit akademik në procesin mësimor për vitin akademik 2021/2022, sipas konkursit të datës 01.10.2021

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi – Për angazhimin e stafit akademik në procesin mësimor për vitin akademik 2021/2022, sipas konkursit të datës 1.10.2021:

Njoftim