Cover

Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërim, riemërim dhe avancim të personelit akademik

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërim, riemërim dhe avancim të personelit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini” i datës 08.07.2022:

Njoftim