Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personalit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini” i datës 01.10.2021

Gjeni bashkangjitur njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personalit akademik në fakultetet e Universitetit “Isa Boletini” i datës 01.10.2021:

Vendim