Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për përzgjedhjen e personelit akademik me honorar

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për përzgjedhjen e personelit akademik me honorar për vitin akademik 2020/2021:

Njoftim