Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik- Fakulteti i Edukimit

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik- Fakulteti i Edukimit i datës 15.11.2019.

Kliko këtu