Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik- Fakultetin i Teknologjisë Ushqimore

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore i datës 15.11.2019.

Kliko këtu