Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Juridik

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin Juridik i datës 15.11.2019.

Kliko këtu