Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm nga konkursi i datës 04.09.2020 për zgjedhjen e personelit akademik:

Njoftim