Njoftim mbi kandidatët e suksesshëm për pozitat e mbetura nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik

Bashkangjitur gjeni njoftimin mbi kandidatët e suksesshëm për pozitat e mbetura nga konkursi për zgjedhjen e personelit akademik, në konkursin e datës 30.10.2020:

Njoftim