Njoftim nga lënda shkathtësi komunikuese

Njoftohen studentët nga drejtimi Makineri Prodhuese dhe Inxhinieri Ekonomike se provimi nga lënda shkathtësi komunikuese do të mbahet me datën 04.09.2017 ne ora 9:00.