Njoftim për diskutim publik- Vizioni, Misioni dhe Vlerat e UMIB-it

Të nderuar, këtu mund ta gjeni draftin e Vizionit, Misionit dhe Vlerat e UMIB-it, në diskutim publik. Sugjerimet, vërejtjet dhe komentet tuaja mund t’i dërgoni deri më 28 dhjetor 2019 në info@umib.net.
Ju faleminderit për kujdesin tuaj.