Njoftim për ditë pushimi sipas Kalendarit për Festa Zyrtare

Mbështetur në Kalendarin për Festat Zyrtare në Republikën e Kosovës për Vitin 2021, në Universitetin “Isa Boletini” ne Mitrovicë, do të jenë ditë pushimi:

  1. E hënë,  03.05.2021 –  Dita Ndërkombëtare e Punës (01.05.2021);

       2. E martë, 04.05.2021 –  Pashkët Ortodokse (02.05.2021);

       3.E hënë,  10.05.2021 –  Dite e Evropës (09.05.2021);

       4.E enjte,  13.05.2021 –  Bajrami i Madh, ditë e parë.