Njoftim për kandidatet e interesuar që dëshirojnë të jenë pjesë e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” në vitin akademik

Bashkangjitur gjeni njoftimin për kandidatet e interesuar që dëshirojnë të jenë pjesë e Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” në vitin akademik.

Njoftim

Multidisciplinary International Conference on Geosciences- "GEOSCIENCES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT"
13-14 October 2022, Mitrovicë, Kosova

X